සින්ක් ඔක්සයිඩ් විචල්‍යතා

  • Zinc Oxide Varistor

    සින්ක් ඔක්සයිඩ් Varistor

    ලෝහ ඔක්සයිඩ් Varistor / සින්ක් ඔක්සයිඩ් Varistor යනු රේඛීය නොවන ප්‍රතිරෝධකයක් වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් සින්ක් ඔක්සයිඩ් වලින් සමන්විත අර්ධ සන්නායක විද්‍යුත් විද්‍යුත් සෙරමික් මූලද්‍රව්‍යයකි. වෝල්ටීයතාවයේ වෙනසට සංවේදී වනවා සේම එය varistor හෝ මානසික ඔක්සයිඩ් varistor (MOV) ලෙස හැඳින්වේ. Varistor හි සිරුර සින්ක් ඔක්සයිඩ් අංශු වලින් සමන්විත න්‍යාස ව්‍යුහයකි. අංශු අතර ධාන්ය මායිම් ද්විපාර්ශ්වික පීඑන් හන්දිවල විද්යුත් ලක්ෂණ වලට සමාන වේ. වෝල්ටීයතාව අඩු වූ විට මෙම ධාන්ය මායිම් ඉහළ සම්බාධනය තත්වයේ පවතින අතර වෝල්ටීයතාව ඉහළ මට්ටමක පවතින විට ඒවා රේඛීය නොවන උපකරණයක් වන බිඳවැටීමේ තත්වයට පත්වේ.