පුවත්

 • EP Shanghai 2020

  ඊපී ෂැංහයි 2020

  විදුලි බල උපකරණ හා තාක්‍ෂණය පිළිබඳ 30 වන ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනය 2020 දී ෂැංහයි ජාත්‍යන්තර විදුලි බල හා විදුලි ප්‍රදර්ශනයේදී කර්මාන්තයේ සගයන් හමුවිය.
  වැඩිදුර කියවන්න
 • FAYUN Electirc Co., Ltd. joined ELECRAMA-2020 in Delhi

  සීමාසහිත FAYUN Electirc Co. දිල්ලියේදී ELECRAMA-2020 ට සම්බන්ධ විය

  සීමාසහිත FAYUN Electirc Co. දිල්ලියේදී ELECRAMA-2020 ට සම්බන්ධ විය. අවුරුදු 20 ක අධි වෝල්ටීයතා ද්‍රව්‍ය අත්දැකීම් සහිත සීමාසහිත ෆයුන් ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගම. Fayun MOV Blocks / ZnO Varistors ඉන්දියානු වෙළඳපොලේ ඉතා ජනප්‍රියයි. ඉන්දියානු සලකුණ සංවර්ධනය කිරීමේ වසර දහයකට වැඩි අත්දැකීම් තුළින් ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • ELECTRICAL TECHNOLOGY & EQUIPMENT VIETNAM ETE 2019 International Exhibition

  විද්‍යුත් තාක්‍ෂණය හා උපකරණ VIETNAM ETE 2019 ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනය

  විද්‍යුත් තාක්‍ෂණය සහ උපකරණ වියට්නාම් ඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊඊටී මිලියන 86 කට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සිටින වියට්නාමය කලාපයේ ගතික හා වේගයෙන් වර්ධනය වන ඉකෝනෝ වේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න
 • Electrical Networks of Russia2018 Exhibition

  රුසියාව 2018 ප්‍රදර්ශනයේ විදුලි ජාල

  සීමාසහිත ෂිජියාෂුවාං ෆයුන් ඉලෙක්ට්‍රික් සමාගම මොස්කව්හි පැවති රුසියාව 2018 ප්‍රදර්ශනයේ විදුලි ජාලවලට සම්බන්ධ විය. ප්‍රදර්ශනය හරහා අපි රුසියාවේ බොහෝ දේශීය ව්‍යවසායන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති අතර විද්‍යුත් පරිවාරක ෆයිබර්ග්ලාස් රොඩ් නිෂ්පාදන සඳහා නැව්ගත කර ඇති විශාල වෙළඳපොලක් තිබේ ...
  වැඩිදුර කියවන්න